Oferowane produkty

Znajdują swoje zastosowanie w wielu branżach przemysłu, głównie w: spożywczy, chemii gospodarczej, uzdatniania wody i ścieków, przetwórstwo chemiczne i synteza chemiczna, obróbka metali i powierzchni, celulozowo-papierniczym, czyszczenie przemysłowe, przemysł wydobywczy, przemysł metalurgiczno-hutniczy.

Wodorotlenek sodu roztwór

Wodorotlenek sodu stały

(płatki i granulki)

Kwas solny

Podchloryn sodu

Kwas azotowy

Kwas siarkowy

Wodorotlenek sodu 50%

Wodorotlenek sodu to nieorganiczny związek chemiczny należący do najsilniejszych zasad (Ph 13). Jest to bezbarwna, bezzapachowa i niepalna ciecz zwana również potocznie jako ług sodowy. Należy do podstawowych surowców chemicznych i znalazł zastosowanie niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu. Stosowany jest zarówno jako surowiec w różnego rodzaju syntezach do produkcji jonowych środków powierzchniowo czynnych, w przemyśle farmaceutycznym produkcji aluminium, szkła wodnego, przy produkcji tłuszczów i mydeł oraz w wielu innych syntezach organicznych i nieorganicznych.

Wodorotlenek sodu stały (soda kaustyczna)

Ten nieorganiczny związek chemiczny należy do najsilniejszych zasad. W postaci stałej jest białą substancją o budowie krystalicznej (płatki lub granulki)). Posiada właściwości higroskopijne (zbrylanie się). Doskonale rozpuszcza się w wodzie, tworząc w ten sposób żrący ług sodowy, czemu towarzyszy wydzielanie się znacznych ilości ciepła - silna reakcja egzotermiczna. Jego zastosowanie jest podobnie jak wodorotlenek sodu 50%. Soda kaustyczna pakowana jest w worka 25 kg co ułatwia jej przechowywanie i magazynowanie.

Kwas solny

Kwas solny jest roztworem wodnym gazowego chlorowodoru. Posiada silnie żrące właściwości, ostry, drażniący zapach, kolor bezbarwny do jasnożółtego. Kwas solny jest wytwarzany w wyniku bezpośredniej syntezy: spalanie chloru w wodorze lub jako produkt uboczny przy produkcji izocyjanianów a następnie absorpcję w wodzie powstającego chlorowodoru. Kwas solny występuje w różnych stężeniach: od 25% - 36%. Najbardziej popularne stężenie dostępne na rynku to 31-34% o jakości technicznej, syntetycznej raz jakości spożywczej (dla przemysłu spożywczego).

Podchloryn sodu

Podchloryn sodowy jest nieorganicznym związkiem chemicznym. Związek ten w stanie swobodnym jest bardzo niestabilny, zazwyczaj stosuje się go w postaci roztworu wodnego 12%. Jego główne zastosowanie to produkcja chemii domowej i przemysłowej, dezynfekcja wody pitnej i basenowej, produkcja chemikaliów (środki ochrony roślin), dezynfekcja powierzchni, neutralizacja przykrych zapachów (dezodoryzacja).

Kwas azotowy

Kwas azotowy znajduje zastosowanie w przemyśle tworzyw sztucznych, w przemyśle chemicznym do produkcji nawozów mineralnych; w przemyśle chemicznym w procesach nitrowania, do produkcji barwników; w przemyśle spożywczym do czyszczenia aparatów i urządzeń ze stali kwasoodpornej oraz w ogrodnictwie do zakwaszania podłoża.

Kwas siarkowy

Służy między innymi do produkcji innych kwasów, do wyrobu barwników, włókien sztucznych, środków wybuchowych, nawozów sztucznych. Używany jest też do oczyszczania olejów, nafty, parafiny i do osuszania gazów. Stosuje się go do produkcji środków piorących, leków oraz jako elektrolit w akumulatorach ołowiowych.

Zapraszamy do kontaktu

    Napisz wiadomość